Elnökség

Az elnökség a klub szakmai vezetését ellátó testület, melynek a feladata a dojo  zökkenőmentes működésének a biztosítása. Ebbe bele tartozik a reklámozás, adminisztráció, szövetség felé való kommunikáció, toborzás, edzőtáborok, rendezvények szervezése vagy akár új helyszín választása.

Minden felmerülő kérdésben szavazással döntő testület a mindenkori elnökből és 4 elnökségi tagból áll akiket elsősorban az oktatókból és a dankollélgium tagjaiból választanak ki minden évben. Ezeken a vezetőségi üléseken minden esetben jegyzőkönyv készül amelynek tartalmáról a tagokat a titkár e-mailben, illetve szóban köteles értesíteni.
    
 Janik Zsolt 4.dan (elnök)


    Aigner Zoltán          Kassai Henrik           Sárossy Péter         Venczel Szilárd     
         3.dan                      3.dan                       2.dan                    2.dan