Alapítók

 Hayashizaki Jinsuke Shigenobu

A legendák szerint Hayashizaki Jinsuke Minamoto No Shigenobu a Momoyama korban élt. Születésének pontos ideje nem ismert, egyes források szerint 1546-ban, mások szerint 1549-ben született Segami városában (ma Kanagawa prefektúra). Más vélemények szerint észak Japánból, az Okusho régióból jött (ez jelenleg a Hayashizaki körzet, Murayama városában Yamagata prefektúrában van) illetve családja Yamato provinciából, Ohbayashiyamából való, és egy Ikebó nevű pap leszármazottja. Mesélnek arról is történetet, hogy a Hojo régensi családdal rokoni szálak fűzték össze. Nagyon nehéz az igazságot megállapítani, mivel eredeti írásos dokumentumok nem maradtak az utókor számára. Valamikor 1570 és 1580 között 25 éves korában Oshu régióban (jelenleg Yamagata), Kitamurayama körzetben, Okura faluban, Hayashizaki templomában Hayashi istenhez imádkozott egy zarándoklat keretében. A legenda szerint apja, aki kiemelkedő szamuráj volt, itt vesztette életét egy párbaj során.
(egy japánban népszerű történet szerint, apja gyilkosa elmenekült abból a tartományból ahol élt. Hayashizaki a bosszúra tette fel életét, és fiatalként szakadatlanul edzett, míg erőfeszítése a Hayashizaki szentélyben egy látomás képében érte el csúcspontját. Ezután Kyoto utcáján bosszút állt apja gyilkosán.)

Jinsuke Shigenobu jól tudta, hogy a zarándokokat ellenségnek tekintették a templomban. Mégis imádkozott az Istenekhez, hogy betekintést nyerjen a harcművészetekbe. Ősidők óta úgy hírlik, hogy a Hayashizaki vagy Kashima szentély és a Katori szentély az északi harcosok isteni eredetű patrónusainak lakhelyei voltak. Ezen szentélyek útba estek az északi törzseket és lázadásokat leverni induló harcosok számára. Száz napos meditáció és edzés után "Isteni sugallatban" részesült, mely felfedte előtte az iai valódi karakterét.

Ezen isteni tapasztalás hatására megváltoztatta nevét, felvette a Hayashizaki Jinsuke Shigenobu-t, és megalkotta saját stílusát, ahol a kard kirántását és az első vágást egy mozdulatként tanította. A kor praktikáival ellentétben, stílusában inkább a védekezésre és a szellemi nevelésre helyezte a hangsúlyt (erős védekező szemlé-let, válasz a mindennapos támadásokra).

A stílust az istenek iránti tiszteletből Shinmei Muso Ryu-nak nevezte el. Követői gyakran Hayashizaki Ryu-nak vagy Muso Hayashizaki Ryu-nak nevezték. (szerepelt még a Shigenobu Ryu, Hayashizaki Shigenobu Ryu, Jushin Ryu is) Az alapítás pontos dátuma nem ismert, valamikor az 1580-as évekre tehető.

Sok publikációban Hayashizaki Jinsuke Minamoto No Shigenobu-t mint az Iaijutsu megalapítóját tüntetik fel. Ez nem teljesen valóságos. Az ötlet, hogy a kardrántást az első mozdulattal kombinálják azért, hogy rögtön egy további támadást indítsanak, már sokkal régebbi. Egy vágás a kard kirántásából az vagy egy reakció egy meglepetésszerű támadásra, vagy maga egy hirtelen támadás, amit az ellenfél kevés eséllyel tud hárítani. Minden megengedet volt a kor párbajaiban, csatáiban ami a győzelemhez vezetett.
Hayashizaki stílusával egy olyan formát te-remtett, mely becsületes párharcot jelentett. Azt is mondják róla, hogy Ő volt az első, aki az Iai-t a kardművészet lényegét megfogal-mazta, és ettől a pillanattól a következő Iai-stílusok mértékéül szolgált.

Hayashizaki 18 évet élt Busho-ban (ma Saitama), és ezen időszak alatt több éven keresztül a Hikawa szentélyben vezeklést tanúsított. Úgy hírlik, hogy miután tökélete-sítette stílusát elkezdett az országban utazni. Ennek tudható be, hogy tanítványai nagyon sok régióból valók. A követői közül sokan új önálló rendszereket fejlesztettek ki. Ezért mondják, hogy Hayashizaki egy olyan ember aki a kard művészetét népszerűsí-tette, aki nagyon sok emberre, és sok Iai rendszerre hatással volt.

1617 körül Hayashizaki még egyszer fel-bukkant Oshu környékén, valószínűleg azzal a céllal, hogy stílusát összehasonlítsa más kardiskolákkal.

Ezután senki sem hallott felőle, alakja a távoli homályba vész. Halálának időpontját hozzávetőlegesen 1621-re teszik

Iwata Norikazu

Iwata Norikazu mester 1913-ban született Kochi-ban, a Muso Jikiden Eisin Ryu legmagasabb szintű bizonyítványának (Menkjo Kaiden) birtokosa. Iwata mester 11 éves korában ismerkedett meg a budóval, kendót tanult. Iaidó-val 27 éves korában kezdett el intenzíven foglalkozni, az iskola 19. nagymesterének, Fukui Harumasza mesternek az irányítása alatt.

További tanárai voltak: Mori Sigeki mester, Szuzue Josisige mester, Takaoka Den mester és Jamamoto Takudzsi mester. Húsz évig gyakorolt Jamamoto mester irányításával, aki hét évig tanult Oe Maszamicsi mestertől nap-mint-nap. Iwata nagymester egy időben Morehei Uesiba mester Aikido edzésein is részt vett.
Iwata mester a japán Rosukai nagymestere, a ma élő tanítók közül ő ismeri a legjobban Oe Maszamicsi mester gondolkodását a formagyakorlatok végrehajtásáról. Utolérhetetlen egyéni stílusával mestereinek, és azok mesterének tanítását adja tovább. Két könyvet írt az iaidóról, és havonta ír a Kendo Nippon magazinba. Tanítása és írásai révén tanárainak és a Muszo Dzsikiden Ejsin Rjú alapítójának, Oe Maszamicsi (Rosu) mesternek a tanításába enged számunkra bepillantást.
Tanára, Jamamoto Takudzsi mondta el, hogy Oe Maszamicsi mester először az Eisin Ryu Simomura Ha iskoláját tanulmányozta, és ő lett az iskola 15. nagymestere. Később elhagyta ezt az iskolát, csatlakozott a Tanimura Ha irányzathoz, és ő lett a 17. nagymestere. Senki nem tudja, hogy miért váltott iskolát, de Iwata mesternek van erről egy elmélete. Oe Maszamicsi mester kendó tanár volt, ezért számára a természetes testtartás az ellenféllel egyenesen szembenéző tartás. Ennek alapján választotta a számára természetesebb iai testtartással jellemezhető Tanimura Ha iskolát.

Különbségek a Tanimura Ha és a Simomura Ha között

1. A Simomura Ha formagyakorlataiban többször használják a kezet és az ujjakat, mint a Tanimura Ha irányzatban.
2. A testet jóval nagyobb mértékben fordítják el a Simomura Ha gyakorlataiban, mint a Dzsikiden iskolában.
3. A test elfordítása, a noto időzítése és a lábmunka sokkal nagyobb pontosságot követel a Simomura Ha iskolában, mint a Dzsikidenben, ezért az előbbi jóval nehezebb. Oe Maszamicsi mester szemtől-szembe módszere ezért lett népszerűbb azok körében, akik korábban kendót tanultak. A kendó alapállása, a ‘csudan no kamae’ is hasonló. Ivata mester szerint ez lehetett Oe Maszamicsi mester alapmódszere. Technikái pedig azért olyan élethűek, mert valóságos ütközetben is harcolt, a Tokugava korszak végén, a Kiotói császári palotában a Hamaguri Gomon no Ikusa idején.

Mihalik Hunor

Az Iaidoval 1987-ben, Japánban ismerkedett meg. 10 évi kanadai (Vancouver) kint tartózkodása alatt Ken MANEKER sensei (Renshi 6 dan) keze alatt folytatta a gyakorlást, ahol Muso Jikiden Eishin Ryu illetve Zen Ken Iaidot tanult.

Maneker sensei tanára a 95 éves Iwata mester volt, aki még mindig aktívan tanít és két "Menkyo Kaiden" birtokosa (a Japán Vívásban a legnagyobb szakmai elismerés, amit egy papírtekercs formájában kap meg a tanítvány).

Mihalik Hunor 2000-től minden táborában részt vett „Shoden menjo” (Alapszintű oklevél) és egy személyre szóló „Menjot” is kiérdemelt. A Nemzeti Iaido Válogatott vezető edzője és egyben tagja is 2001 óta. 2001, 2003, 2004-es Iaido Európa-bajnokságon küzdőszellem díjat 2007-ben III. helyet ért el a kategóriájában. Jelenleg Iaido 6.dan renshi és Kendo 6.Dan fokozattal rendelkezik. A magyarországi iaido történetében először tett le sikeres shogo-vizsgát 2010 év végén, így renshi fokozatot szerzett.